Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact         
     
 
Biografieën

Een rechtschapen Kuyperiaan in Werkendam. Jan Visser Azn. (1861-1948), Nieuwendijk, 1994, ISBN 90 800 593 5 8

‘Zijn open eenvoud was zijn grootste charme.’ Jan van Walré de Bordes, inspirator en oorlogsburgemeester te Middelburg, Middelburg, 2014  ISBN 978 90 79875 56 6.

    

Pieter Meliefste, in: Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 5, Amsterdam, 1992, 192-194

Pieter Jan Dorsman, in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 5, Kampen, 2001, 153

Florentinus Wibaut (1818-1881), in: Den Spiegel. Uitgave van de Vereniging Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, jrg. 25, nr. 3 (juli 2007) 3-8

De derde en laatste generatie Wibaut in Vlissingen, in: Den Spiegel, jrg. 26, nr. 3, juli 2008, 3-9

F.M. Wibaut: van Koudekerke naar Amsterdam, in: Den Spiegel, jrg. 27, nr. 4, oktober 2009, 16-18

Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), een Zeeuwse bestuurder in crisistijd, uitgave Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Werken, deel 19, 2020, ISBN 978 90 830638 0 5

Wees niet bang. Piet Oosterling. Uitvinder, inspirator, idealist, Vlissingen, 2022, ISBN 978 90 831588 2 2

In de Encyclopedie van Zeeland (digitaal: https://encyclopedievanzeeland.nl) zijn biografieën door Jan Zwemer opgenomen van de volgende personen:
Abraham Lieven Abrahamse / Johannes Adriaanse (met E.J. Weterings) / Daniël Bakker / Hendrik Jacobus Berdenis / Jan Dommisse / Petrus Franciscus Freit / Willem Geldof / Jan Hommes / Piet(er) Janse / Jacobus Jobse / Willem Jobse / Pieter Luikenaar / Piet Meliefste / Willem Minderhout / Jan Schout / Pieter Hendrik van der Weijde / Jacobus Welleman

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje