Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact         
     
 
Projecten 

* Geschiedschrijving Zeeland 1945-1965 (eigen initiatief, 1995-2004)
  Deel I (1945-1950, wederopbouw) verschenen in 2000 (720 p.)
  Deel II (1950-1965, modernisering) verschenen in 2005 (648 p., met co-auteurs)

* Productie en presentatie radioprogramma ‘Zwemer’ over en in de streektaal, voor Omroep Zeeland (wekelijks één uur, 1996-2001)

* Geschiedenis van Zeeland, samenwerking Provincie Zeeland en uitgeverij W-Books
(dagelijkse leiding en redactie van Deel IV(1850-2014) en daarin de teksten over politiek en bestuur, sociale geschiedenis, protestantisme en het slothoofdstuk)

 

Medewerking aan projecten

Redactielid van het Zeeuwstalig tijdschrift NOE (1997-2008).
zie https://tijdschriftenbankzeeland.nl/periodicals/noe

Serie Ach Lieve Tijd van uitgeverij Waanders (Zeeland, godsdienst, 1997).

Wegwijs-serie, Kok Kampen (15e deel: Bevindelijk gereformeerden, 2001).

Serie Geloof in Nederland van uitgeverij Waanders (kerkelijke verdeeldheid, 2008).

website SCEZ over tradities in Zeeland: teksten over diverse traditionele ambachtelijke vaardigheden
(http://www.traditieszeeland.nl/tradities/categorie/8/ambachtelijke-vaardigheden-en-producten).

Encyclopedie van Zeeland, 2e versie (als website vanaf 2015): schrijven van ruim zeventig lemma’s over de sociale geschiedenis van het platteland en over boerderijbouw, 2012-2013.

Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland.

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme .

Gedenkboek 800 jaar Middelburg, 2017.

Gedenkboek 800 jaar Zierikzee (te verschijnen in 2020).

Het ontstaan van ‘Pleidooi voor de Moedertaal’, de Zierikzeese jaren (1891-1894) van J.H. van den Bosch, in: S. Kroon en J. Zwemer, De wordingsgeschiedenis van ‘Pleidooi voor de moedertaal, de jeugd en de onderwijzers’. Een reconstructie op basis van de Zierikzeese brieven van J.H. van den Bosch, (uitgave DAMON, Eindhoven, 2020)

Biografie Jacob Hendrik Schorer (1760-1822) verschenen in 2020

Biografie Piet Oosterling (1945-2018), uitvinder verschenen in 2022

 

Overige opdrachtgevers

Omroep Zeeland: presenteren levensbeschouwelijk programma ‘Veelstromenland’, 1997-1998, en wekelijkse radiocolumn in de streektaal, 1993-1998

Watersnoodmuseum Ouwerkerk: samenstellen tentoonstelling ‘Verdronken dorpen op Schouwen-Duiveland’, 2005

Provincie Zeeland: samenstellen tentoonstelling ‘40 jaar Zeelandbrug’, 2005

Stichting Zeehospitium Zonneveld / Sloopbedrijf Sturm en Dekker BV, Oostkapelle / Watersportvereniging Arne, Middelburg: zie gedenkboeken

Families Van Oord/Visser, Wibaut, Van Walré de Bordes en Schorer: zie biografieën

Uitgeverij Het Paard van Troje, Goes en Uitgeverij Den Boer / De Ruiter, Vlissingen: zie humor en diversen

Stichting VMC Zeeland: vertalen toneelstuk Knötsj uit het Limburgs in het Zeeuws, 1995

Hotel Villa Magnolia te Oostkapelle: Boek over de geschiedenis van het landhuis/hotel

Redacties van het tijdschrift Zeeland (Kon. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen) en van Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (Kon. Nederlands Historisch Genootschap): recenseren van een aantal boeken op historisch gebied.

Heemkundige Kring Walcheren: schrijven van het gedenkboek bij het 50-jarig bestaan (2021) Walcheren op de wereldkaart.

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje