Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact         
     
 
Teksten corrigeren

Het opstellen van een tekst is voor veel mensen niet de eenvoudigste zaak van de wereld. Teksten moeten de lezer pakken en horen maar voor één uitleg vatbaar te zijn. Er zijn regels voor spelling, zinsbouw en stijl. Wie op het ene gebied goed mee kan komen, kan op het andere terrein steken laten vallen.
‘Taalfouten leiden vaker tot misverstanden dan spelfouten,’ aldus Kees van Kooten, die in 2013 het Groot Dictee van de Nederlandse Taal samenstelde. Van een spelfout verandert maar zelden de betekenis van een woord of een zin, bij andersoortige taalfouten kan dat wel het geval zijn. ‘Mensen die de taal niet beheersen, zijn de pineut.’ Hij roept dan het beeld op van rechtszaken die door verkeerde formuleringen verloren kunnen worden. Dat is wat overdreven, maar er zit een kern van waarheid in zijn bewering. Onderzoek leert dat taalfouten de geloofwaardigheid van iemand die iets wil overbrengen, kunnen aantasten.

 
Hoe makkelijk je fouten maakt, laat bijvoorbeeld een tekstje van de bekende psycholoog René Diekstra zien. In een slotregel van een column schrijft hij: ‘De rest van de reis besloot ik maar niet meer zijn kant op te kijken.’ Hier staat feitelijk dat Diekstra tijdens de rest van de reis steeds zat te besluiten niet meer iemands kant op te kijken. Eigenlijk bedoelt hij iets anders: ‘Ik besloot om tijdens de rest van de reis maar niet meer zijn kant op te kijken.’ Nu is de werkelijke betekenis in dit geval voor de lezer wel duidelijk, maar precieze lezers kunnen aan deze ‘fout’ wel zien dat Diekstra professor is in een ander vakgebied dan dat van de talen. 
 
Werkwijze

Ik kan uw teksten corrigeren op verschillende manieren:

  1. hoofdzakelijk op het niveau van de zin. Eventuele spellings-, taal- en stijlfouten worden gecorrigeerd terwijl de zinnen en de alinea’s in principe blijven zoals ze werden aangeleverd.
  2. op het niveau van de alinea. Wanneer dat voor de begrijpelijkheid van de tekst beter is, gooi ik eventueel de zinsvolgorde om, voeg zinnen bij elkaar of splits zinnen in tweeën.
  3. op het niveau van de gehele tekst. Ik krijg dan de vrijheid – uiteraard na afspraken daarover – om bijvoorbeeld de alinea-indeling te veranderen wanneer dat beter is, om de volgorde van stukken tekst te veranderen wanneer dat het betoog of het verhaal dient, om kopjes aan te brengen, om verduidelijkende zinnen aan te brengen, om overbodige informatie te schrappen, enzovoort. 
een klooster?

De beginzin van dit bord in de publieke ruimte suggereert dat ’t Hof Zoetendale nog steeds een (nonnen)klooster huisvest. Er staat dat het een nonnenklooster is, en dat het een Middeleeuwse oorsprong heeft. Dat is niet zo: ’t Hof Zoetendale is een stijlvolle woning op de plaats waar lange tijd een boerenbedrijf was gevestigd, voordien ook een buitenplaats.
Eigenlijk had de beginzin moeten luiden:  Het Hof Zoetendale was van oorsprong een Middeleeuws nonnenklooster dat op … 
Een foutje is snel gemaakt!

 Tarieven

Ik kan teksten voor u corrigeren tegen een van tevoren afgesproken totaalbedrag óf tegen een uurtarief. Dat laatste ligt op zo`n 32 Euro, maar in bepaalde gevallen kan daarvan worden afgeweken.

 

Boeken waarvan ik de eindredactie verzorgde:

Zeeland 1950-1965,Vlissingen, 2005

L. Westhoff en A. Westhoff-Hubée, Eert uw vader en uw moeder. Protestantse ouderenzorg op Walcheren, Vlissingen, 2008

C. Steutel, A. Meerman en J. de Hond, Joods Vlissingen. Een roerige en bewogen geschiedenis, Vlissingen, 2010

D. Tempelman-Venselaar, Zeeuwen door de eeuwen, Goes, 2011

R.A. Godrie-van Gils, Moederschap, dienstbaarheid en zorg werd ons met de paplepel ingegeven, Middelburg, 2013

Geschiedenis van Zeeland. Deel IV. 1850-2000, Zwolle/Middelburg, 2014

J. Bosch en K. Bos, Landschapsatlas Oosterschelde, Koudekerke, 2017

Oostkapelle in stukjes. Artikelen over de geschiedenis van ons dorp, Oostkapelle, 2017

R.A. Godrie-van Gils, Woonwagenbewoners laten zich niet afschaffen. Een eeuw woonwagenbewoners in Noord-Brabant, 1918-2018, Utrecht (Eburon), 2018

R. Willemsen, De handel en wandel van Johannes Franciscus Carpreau, Biervliet, 2018

R.E. Hoebeke, De geschiedenis van Nieuw- en Sint Joosland, (nog onuitgegeven)

H. Hamelink, De molens van IJzendijke, (nog onuitgegeven)

G. van Oord, Het vergeten werk. Een eerbetoon aan de werkers aan het dijkherstel op Schouwen-Duiveland in 1953-1954, Vlissingen, 2022

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje