Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact         
     
 
Geschiedenis van kerk en godsdienst  (selectie van de voornaamste publicaties)

In Conflict met de Cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw, Kampen, 1992 (2e druk 1993)  ISBN 90 6140 313 8  (dissertatie)
(Download hier)

    

Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspectief, Kampen, 1994  ISBN 90 6140 349 9

De bevindelijk gereformeerden (deel in Wegwijs-serie), Kampen, 2001  ISBN 90 435 0302 9

2000 jaar Nederlanders in kerkelijke verdeeldheid, Waanders en Museum Catharijneconvent, Zwolle / Utrecht, 2008 (reeks Geloof in Nederland, deel 4)

Bevindelijken en de cultuur, p 47-60 in: H.C.Stoffels (red.), Bevindelijk gereformeerden, deel 26 van de reeks 'Religieuze bewegingen in Nederland', Amsterdam, 1993 ISBN 90 5383 2424

Bevindelijk gereformeerden in de negentiende eeuw. Een poging tot een ‘alternatief’ over-zicht, in: Transparant. Orgaan van de Vereniging van Christen-Historici, aug. 1997, p 7-10 
(Download hier)

(met C.Rooze-Stouthamer) Twintig eeuwen Zeeuwen en hun ziel en zaligheid, (deel 13 in Zeeland-serie Ach, lieve tijd), Zwolle, 1997 (32 blz)

Het gereformeerd Piëtisme in de 19e en 20e eeuw, in: Nieuwsbrief van de Stichting Studie der Nadere Reformatie, nr 9 (voorjaar 1998), p 11-15

Al waren de dijken twintig meter hoger geweest... Geloofsbeleving in het rampgebied van 1953 in, : Zeeland. Tijdschrift Kon. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 12, 2003, nr. 1, p 10-16

De Doleantie in Serooskerke. Ottoland op Walcheren,in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, juli 2003, p. 43-62
(Lees via Digibron)

Geestelijke keurmeesterij en Tale Kanaäns. De marginalisering van bevindelijke toetsingspraktijken, in: F. van Lieburg (red.), Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over de bevindelijke traditie, Heerenveen, 2007, p 118-137
(Download hier)

(met J.C. Kennedy)  Religion in the Modern Netherlands and the Problems of Pluralism, in: Bijdragen en Mededelingen over de Geschiedenis der Nederlanden, vol. 125 (2010), p. 175-203

Interne kritiek op geestelijke keurmeesterij bij de bevindelijk gereformeerden. De brochures van Pieter Baaijens (1908) en Pleun Kleijn (1931), in: J. van Amersfoort e.a. (red.), Ora en labora. Twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk, Hilversum, 2014, 97-113
(Download hier)

De sociale kwestie in gereformeerd Zonnemaire en andere effecten van de Eerste Wereldoorlog op de gereformeerde kerken in Zeeland, in: E. Koops en H. van der Linden, De kogel door de kerk? Het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog, Soesterberg, 2014, 21-40

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje