Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact         
     
 
Regionale geschiedenis (selectie van de voornaamste publicaties)

Zeeland 1945-1950, Den Boer/De Ruiter, Vlissingen, 2000 ISBN 90 74 57 62 14

(met co-auteurs) Zeeland 1950-1965, Den Boer/De Ruiter, Vlissingen, 2005  ISBN 90 7457656 7

         

(met A.M. Vinke-Vermazen) Helpt hen! Het zijn wezen! De hulpverleners na de Watersnood van 1953, Den Boer / De Ruiter, Vlissingen, 2005 ISBN 90-74576-63-x

(met D.J. Oreel, tekenaar) Zeeland van Nehalennia tot Westerscheldetunnel. 2000 jaar geschiedenis in strip, Het Paard van Troje, Goes, 2010  ISBN 978 908 0953 19 2
(Inmiddels 25.000 exemplaren verkocht. Elfde druk in 2019)

(vertaald in het Duits door L. Rosenfelder als:) Zeeland von Damals bis Heute. 2000 Jahre Geschichte als Comic, Het Paard van Troje Verlag, Goes, 2010  ISBN 978 907 1937 03 3
(inmiddels tweede druk)

    

Onrust en Welvaart. Het platteland van de Zeeuwse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog. 1910-1922, Vlissingen, 2011 ISBN 978 90 79875 29 0

(met A. Barth) Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog, Het Paard van Troje, Goes, 2014, ISBN 978 907 1937 25 5

'Dit gaat de ARP alle boerenstemmen kosten...' De ARP en de SGP in de verkiezingen van 1946 op Walcheren, in: Zeeuws Tijdschrift, 36 (1986) nr. 6, 218-223

Politiek op het eiland Tholen in de periode 1945-1971. Een verkenning aangaande de relatie tussen isolement, localisme en principiële stellingname in een snel veranderende samenleving, in: Zeeuws Tijdschrift, 40 (1990) nr. 5, 182-192

Confessioneel en niet-confessioneel 'rechts' in Waarde. De avonturen van de stembus in een bijzonder Zuid-Bevelands dorp, in: Zeeuws Tijdschrift, 41 (1991) nr. 2, 45-52

De Zwemers en Janses van Oostkapelle. Maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen op het Walcherse platteland, in: Transparant. Orgaan van de vereniging van Christen-Historici, 7 (1996), nr. 1, 22-28 (deel I) en dito, nr. 2, 4-10 (deel II)  zie: www.christenhistorici.nl/archief/artikelen/de-zwemers-en-janses-van-oostkapelle/ en www.christenhistorici.nl/archief/artikelen/de-zwemers-en-janses-van-oostkapelle-ii/

De bedrogen kolonisten van Rilland, in: De Stem. Dagblad voor Westelijk Noord-Brabant en Zeeland, 17-10-1998

(met T. Franken) De watersnoodramp van 1953,in: Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, 9, 2003, nr. 1, 4-7

De Bond voor Staatspensionering op Schouwen-Duiveland, in: Stad en Lande. Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, jrg. 47, nr. 127, april 2010, 3-6 zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/sta/2010-04-01/edition/null/page/4?query=

De reorganisatie van de ZLM (1916-1918) op Schouwen-Duiveland, in: Stad en Lande. Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, jrg. 48, nr. 130, april 2011, 19-23 zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/sta/2011-04-01/edition/null/page/21?query=

Bevolking en Sociale Geschiedenis, in: J. Zwemer (red.), Geschiedenis van Zeeland. Deel IV: vanaf 1850, Zwolle, 2014, 91-139

Politieke en bestuurlijke geschiedenis, in: J. Zwemer (red.), Geschiedenis van Zeeland. Deel IV: vanaf 1850, Zwolle, 2014, 140-197

Godsdient (Protestantisme), in: J. Zwemer (red.), Geschiedenis van Zeeland. Deel IV: vanaf 1850, Zwolle, 2014, 210-236

IJkpunt 2000 (2014), in: J. Zwemer (red.), Geschiedenis van Zeeland. Deel IV: vanaf 1850, Zwolle, 2014, 300-317

(met J.C. Dekker), Kleine geschiedenis van Zeeland voor dummies, Amersfoort, 2017

De Groote Oorlog. Toebak voor den keizer, en 23 cent tractement, in: De Wete gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren, 2018, nr. 4, 25-35

Het algemeen kiesrecht: de lange aanloop er naar toe en enkele opmerkelijke gevolgen, in: De Spuije. Tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden, 2018, nr. 105, 2-14

Schouwen-Duiveland 1850-1965, in: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), 2018, 115-131

Onverwacht onheil en (infra)structurele veranderingen, in: J. Dekker en H. Uil (red.), Zierikzee. Acht eeuwen stad, Goes, 2021, 162-180

Langzaam verdwijnend conservatisme; bestuur en samenleving, in: Dekker en Uil, Zierikzee. Acht eeuwen stad, 223-236

Landschap lezen. De vroegste geschiedenis van het gebied rond Groot Middenhof, Oostkapelle, in: De Wete gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren, januari 2022, 13-26

Het politieke effect van de tegenstelling tussen boeren en (land)arbeiders in Zeeland in het Interbellum, in: Archief. Mededelingen van het Kon. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 2022

De prijsfixatie van tarwe in het jaar na de Franse Revolutie (1789/1790), wordt gepubliceerd in Archief óf in Zeeland, (Zws. Genootschap der Wetenschappen) 2022

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje