Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact         
     
 
Sociale geschiedenis

Een zekel om geit-eten te snieën. De geschiedenis van de landarbeiders op Walcheren 1900-1940, Fanoy, Middelburg, 1986 (2e druk 1987) ISBN 90 70 17425

Een stroper jaagt voor de voet. De stropersherinneringen van Piet Polderman [inleiding en redactie], Fanoy, Middelburg, 1987 (2e druk 1988) ISBN 90 70 174 340

Een kist op zolder. Veranderingen op Walcheren, Fanoy, Mid¬del¬burg, 1988 ISBN 90 70 174 40 5

Pieter Meliefste, in: Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 5, Amsterdam, 1992, 192-194
zie:  http://socialhistory.org/bwsa/biografie/meliefste

De bedrogen kolonisten van Rilland, in: De Stem. Dagblad voor Westelijk Noord-Brabant en Zeeland, 17-10-1998

Een boterham met tevredenheid. Landarbeiders: lange tijd de grootste bevolkingsgroep, in: G.C.Groenleer e.a., Het hek van de dam. Het verdwijnen van de boerensamenleving op Colijnsplaat, Vlissingen, 1998, 29-87  ISBN 90-72838-22-x

'Mijn bedoeling is niet u op te hitsen, o neen ...' De lange worsteling om erkenning van de Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond in het vooroorlogse Zeeland, in: Voorlopers en dwarsliggers. Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging deel 2, Amsterdam/Utrecht, 1998, 82-98  ISBN 90 6861 156 9

Oplossingen voor het arbeidsvraagstuk in de Zeeuwse landbouw, 1920-1960, in: Nehalennia. Bulletin werkgroep archeologie v/h Zeeuws genootschap der wetenschappen 126, 1999, 42-52

Standshuwelijken op het platteland van de Zeeuwse eilanden, 1835-1921, in: Zeeland. Tijdschrift v/h Kon. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 19, 2010, nr. 3, 88-94 zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2010-10-01/edition/null/page/10?query=

Huwelijken en sociaal-economische omstandigheden op de Zeeuwse eilanden in de halve eeuw vóór de landbouwcrisis van 1880, in: Zeeland, 2011, nr. 3, 82-95 (dl I) en nr. 4, 145 - 154 (dl II). zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2011-09-01/edition/null/page/4?query= en: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2011-12-01/edition/null/page/31?query=

(met A. Tange) Verschuivingen in de sterfte op Schouwen en westelijk Walcheren in het midden van de negentiende eeuw, in: Zeeland, 2012, nr. 2, 53-64 zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2012-06-01/edition/null/page/15?query=

Bevolking en Sociale Geschiedenis, in: J. Zwemer (red.), Geschiedenis van Zeeland. Deel IV: vanaf 1850, Zwolle, 2014, 91-139

De totstandkoming in 1941 van de eerste voor heel Zeeland geldende CAO in de landbouw, in: Zeeland, 2015, nr. 1 (maart) zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2015-03-01/edition/null/page/19?query=

Het gezondste oord? Gezondheid en sterfte in Vrouwenpolder in het tweede kwart van de negentiende eeuw, in het bijzonder tijdens de aardappelcrisis van 1845-1848, in: De Wete gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren, oktober 2015, 6-16                                            

J.C. van Schagen als bron voor de sociale geschiedenis van Walcheren? In: Zeeland, 2015, nr. 3, 89-97 zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2015-09-01/edition/null/page/3?query=

Klein-grondbezit en ‘sociale stijging’ vóór de grote landbouwcrisis? Een verkennend onderzoekje rondom landaankoop op Walcheren ca. 1880, in: Zeeland, 2016, nr. 3, 99-107 zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2016-07-01/edition/null/page/11?query=

Thermometer van de maatschappelijke ontwikkelingen. De rubriek ‘Gemengde Berigten’ van de Zierikzeesche Nieuwsbode in het derde kwart van de negentiende eeuw. Deel I, in: Zeeland, 2017, nr. 4, 125-132

Commentaar op sociale stijging en daling en op vrijgedrag. De rubriek ‘Gemengde Berigten’ van de Zierikzeesche Nieuwsbode in het derde kwart van de negentiende eeuw. Deel II, in: Zeeland, 2018, nr. 1, 17-22

Tholen tijdens de crisis van de jaren dertig: op de rand van een subsistence-crisis?, in: Zeeland, 2019, 1, 7-14

(m.m.v. P. Heerschap) ‘Maar’ meid en knecht in het Deltagebied. Met de monoloog ‘Buuten’, Zeeuwse Dialectvereniging, 2020, ISBN 978 90 805985 8 4

Inwonende knechts en meiden in de Zeeuwse landbouw tot aan de crisis van de jaren 1880, in: Zeeland, 2020, nr. 4, 125-133

Ideologische of sociale tegenstelling? De proteststem van Zeeuwse arbeiders in de jaren dertig, in: Transparant. Uitgave van de Vereniging van Christen-Historici, december 2020, 12-15

Een welbespraakte Westkappelaar, in: Polderhuisblad, april 2021, 10-11

Verbetering en verscheidenheid; gezondheid en onderwijs, godsdienst en vrijetijdsbesteding, in: J.C. Dekker en H. Uil, Zierikzee. Acht eeuwen stad, Goes, 2021, 207-222

Plaatselijke antwoorden op werkloosheid in het negentiende-eeuwse Walcheren, met name in de vroege jaren veertig: werkverschaffing en ‘self-help’, in: Zeeland, 2021, nr 4, 175-181

Geitedurp – What ’s in a name? Het wel en wee van de geitenhouderij in Walcheren en omstreken vanaf 1800, in: Nehalennia. Archeologie, cultuurhistorie, streektaal en volkscultuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee, nr. 214, winter 2021, 4-7 (deel 1) en nr. 215, voorjaar 2022, 6-9 (deel 2)

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje