Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact         
     
 
Essays / opiniërende artikelen

Geschiedschrijving in Zeeland (2). Pleidooi voor een vleugje culturele antropologie, in: Zeeland. Tijdschrift Kon. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 11, 2002, nr. 2, p 41-46
zie: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2002-06-01/edition/0/page/3?query=

Nederland ontkent culturele diversiteit, in: Friesch Dagblad, 19-8-2005
(tevens gepubliceerd in: Het Goede Leven, 27 aug.-3 sept. 2005)
zie hier het artikel

We moeten leren omgaan met verschillen, in: Friesch Dagblad, 13-11-2008
(tevens gepubliceerd als ‘Libertijnen missen humor’ in: Het Goede Leven, 21-28 nov. 2008)
zie hier het artikel

Bezinning op de onderwijsrevolutie is nodig, in: Friesch Dagblad, 10-12-2011
(tevens gepubliceerd in: Het Goede Leven, 16-23 december 2011)
zie: http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=53508
zie hier het artikel

Sociale geschiedenis en geschiedschrijving in Zeeland: pleidooi voor een benadering van ‘onderop’ en een professionele omgang met bronnen, in: T. van Gent en P. Ippel (red.), Zeeland en de wijde wereld. Liber Amicorum voor Willem van den Broeke, Middelburg, 2012, 49-61
zie hier het artikel

Migrant kan PVV-er de hand schudden, in: Nederlands Dagblad, 12-12-2015 zie hier het artikel

Profetische vinger is prima, maar karikaturen zijn heilloos, in: De Nieuwe Koers, 2021, n3. 3, 8-9

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje